VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia varigena
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: av olika ursprung (syftar på att denna art har isolerats från båda gris och idisslare).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: 177 = CCUG 38462
Makromorfologi (lukt): Små, regelbundna och gråaktiga kolonier (1-2 mm i diameter). De flesta stammarna ger hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar eller cockoida stavar (0,5 x 1,2 µm).
Gram +/Gram -:G-
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas (+), tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+vv++
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v?+?-
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)-v-?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin (V), D-fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, D-melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, L-sorbos -, xylitol -, D-xylos +. L-arabinos +, D-sorbitol -, D-xylos +, maltos +, dextrin -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Gris: septikemi, enterit, pneumoni.
Nötkreatur: septikemi, pneumoni, mastit.
Värddjur: Gris, nötkreatur
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP006953.1 177T 2 228 291 1l + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF053893 CCUG 38462T 1 504 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2018-12-06

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet