VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia varigena
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: av olika ursprung (syftar på att denna art har isolerats från båda gris och idisslare).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: 177 = CCUG 38462
Makromorfologi (lukt): Små, regelbundna och gråaktiga kolonier (1-2 mm i diameter). De flesta stammarna ger hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar eller cockoida stavar (0,5 x 1,2 µm).
Gram +/Gram -:G-
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas (+), tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
v
L-rhamnose
+
sucrose
+
L-arabinose
v
cellobiose
?
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
-
glycerol
(+)
inulin
-
raffinose
v
D-sorbitol
-
starch
?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin (V), D-fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, D-melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, L-sorbos -, xylitol -, D-xylos +. L-arabinos +, D-sorbitol -, D-xylos +, maltos +, dextrin -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Gris: septikemi, enterit, pneumoni.
Nötkreatur: septikemi, pneumoni, mastit.
Värddjur: Gris, nötkreatur
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP006953.1 177T 2 228 291 1l + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF053893 CCUG 38462T 1 504 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet