VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus epidermidis
Kategorier: Hemolyserande; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär).
Artepitet: från epidermis (= överhuden).
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: ATCC 14990 = CCUG 18000 A = CCUG 39508 = NCTC 11047.
Makromorfologi (lukt):
     
Medelstora, vita, opaka och platta kolonier (1-2 mm i diameter). Många stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,8-1 µm i diameter), som ofta uppträder i par eller grupper om fyra. Kan även uppträda enskilt eller i mindre kluster.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, koagulas -, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer +, vätesulfid (H2S) +.
Fermentation av kolhydrater:

  
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
-
Andra kolhydrater: inositol -, xylos +, galactos -, dulcitol -.
Spec. egenskaper: Kan bilda kapsel eller biofilm bestående av bl.a. tekoinsyra (på t.ex. implantat). Optimal tillväxttemperatur: 30-37°C.
Sjukdom:Tillhör hudens normalflora, men kan ibland orsaka opportunistiska infektioner.
Nötkreatur: mastit och sårinfektioner.
Övriga djurslag: sårinfektioner.
Värddjur: Olika djurslag inklusive nötkreatur, hund, häst och människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004461 ATCC 12228 2 499 279 1l + 6l 
Två stammar har sekvenserats och de hade 1 eller 6 plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
D83363 ATCC 14990T 1 475 99.87 - 99% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. epidermidis är nära besläktad med S. aureus.
Kommentar:S. epidermidis hittas ofta som kontaminant av kliniska prover. S. epidermidis hör till gruppen koagulasnegativa stafylokocker (KNS).
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet