VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Salmonella enterica
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen D. E. Salmon.
Artepitet: från tarmen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Salmonella choleraesuis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Salmonella
Typstam: Se individuella underarter.
Makromorfologi (lukt): Medelstora kolonier (2-4 mm i diameter).
Mikromorfologi: Raka stavar (0,7-1,5 x 2,0-5,0 µm). De flesta stammar är peritrika (flageller över hela ytan) och därför rörliga.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas - vätesulfid (H2S) +.
Biokemiska tester: Citrat +, metylrött +, Voges-Proskauer -.
Spec. egenskaper: Se individuella underarter.
Sjukdom:Se individuella underarter.
Värddjur: Se individuella underarter.
Sjukdomsbild: Se individuella underarter.
16S rRNA-sekvens:  -
Taxonomi/fylogeni: Det finns två taxonomiska system för genus Salmonella, men det gamla systemet har i stor utsträckning övergivits. Enligt det nya systemet ska de olika underarterna av Salmonella enterica alltså heta: Salmonella enterica subsp. arizonae, Salmonella enterica subsp. diarizonae, Salmonella enterica subsp. enterica, Salmonella enterica subsp. houtenae, Salmonella enterica subsp. indica och Salmonella enterica subsp. salamae.

Endast Salmonella enterica subsp. arizonae och Salmonella enterica subsp. enterica är upptagna i VetBact. Hundratals serovarer har identifierats bland dessa två underarter och några av de, som förekommer ofta hos den senare finns listade i Termlistan under Salmonella-serovarer.

Vi rekommenderar starkt att man använder det nya systemet.
Länk: Salmonella nomenclature
Uppdaterad:2023-02-22

Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet