Art/Underart: Staphylococcus intermedius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: intermediär (syftar på att den liknar både S. aureus och S. epidermidis).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: H 11/68 = ATCC 29663 = CCUG 6520 och 27191 = NCTC 11048.
Makromorfologi (lukt):
Staphylococcus intermedius  
Medelstora (2-4 mm i diameter), opaka och vita kolonier. Lågkonvexa och med slät kant. Ger ofta en dubbel hemolyszon på blodagar (klar smal inre zon och bred grumlig yttre zon).
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,5-1,5 µm i diameter) i klasar.
Gram +/Gram -:
Staphylococcus intermedius  
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Koagulas +, ureas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:

Staphylococcus intermedius   
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
v
salicin
-
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Kommentarer: Maltos är dock negativ eller ev. svagt positiv under aeroba betingelser på agarplatta (se Fig. 22:3).
Andra kolhydrater: Mannos +.
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 30-40 °C, men växer mellan 15 och 45 °C.
Specialmedia:
Sjukdom:
Värddjur: Duva
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83369 ATCC 29663T 1 476  

Taxonomi/fylogeni:
Staphylococcus intermedius  
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. intermedius är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. delphini och S. schleiferi.
Kommentar:Blåagar med maltos används för differentiering av S. aureus och S. intermedius (se ovan).
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet