VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter hyointestinalis subsp. lawsonii
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från grisens tarm.
Underartepitet: för att hedra den brittiske bakteriologen Gordon H.K. Lawson.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: CHY 5 = CCUG 34538 = NCTC 12901.
Makromorfologi (lukt): Små cirkulära och konvexa kolonier (1,5-2,0 mm i diameter) efter 48 timmar. Många stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Löst spiraliserade och böjda stavar (0,2 x 1,42 µm).
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) (+)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Gris
Sjukdom:Bakterien har isolerats från magen på gris, men patogenicitet har ej kunnat visas.
Värddjur: Gris?
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF097685 CHY 5T 1419  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 25 arter inom genus Campylobacter och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. hyointestinalis är nära besläktad med C. fetus och C. coli.
Uppdaterad:2017-06-14

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet