VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium chauvoei
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: uppkallad efter den franske bakteriologen J.A.B. Chauveau (1827-1917).
Betydelse:I Sverige förekommer sjukdomen framför allt i de sydöstra landskapen.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 10092 = NCTC 13023.
Makromorfologi (lukt):
     
Bildar små kolonier, som lätt flyter ihop på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar"). Ger hemolys på fårblod-agar.
Mikromorfologi: Stora raka stavar (0,6 x 3-8 µm) med rundade ändar, som uppträder enskilt eller i korta (3-5 bakterier) kedjor. B. chauvoei är en sporbildare och är vanligen rörlig med hjälp av peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas +, eskulinas +, hyaluronidas +, lecithinas -, neuraminidas +, tryptofanas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
(+)
maltose
(+)
L-rhamnose
-
sucrose
(+)
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Fruktos (-), galaktos (+), mannos (+), ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur, får. Vanligast hos snabbväxande ungdjur (6–24 mån) på bete FrasbrandPlötslig död utan symtom, lindrigare fall hälta på ett bakben. Svullen muskulatur med gasbildning i muskelvävnaden.
Virulensfaktorer: Toxinet CctA (Clostridium chauvoei toxin A), som är ett "β-fatporbildande" toxin av leucocidin familjen är en viktig virulensfaktor i C. chauvoei. Dessa proteiner är cytotoxiska, eftersom de skapar oreglerade porer i membranet hos målcellerna. Notera att CctA är ansvarig för den starka hemolytiska aktiviteten, som kan observeras på blod-agarplattor. Andra virulensfaktorer är DNas och hyaluronidas, som kallas β- respektive γ-toxin.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
Ett pågående    

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U51843 (T) 1507  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. chauvoei är nära besläktad med C. septicum.
Bestämmelser: Frasbrand är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Kommentar:Sporbildare.
Referens(er): Nr 10, 113
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet