VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium chauvoei
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: uppkallad efter den franske bakteriologen J.A.B. Chauveau (1827-1917).
Betydelse:I Sverige förekommer sjukdomen framför allt i de sydöstra landskapen.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 10092 = NCTC 13023.
Makromorfologi (lukt):
     
Bildar små kolonier, som lätt flyter ihop på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar"). Ger hemolys på fårblod-agar.
Mikromorfologi: Stora raka stavar (0,6 x 3-8 µm) med rundade ändar, som uppträder enskilt eller i korta (3-5 bakterier) kedjor. B. chauvoei är en sporbildare och är vanligen rörlig med hjälp av peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas +, eskulinas +, hyaluronidas +, lecithinas -, neuraminidas +, tryptofanas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?(+)(+)-(+)
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?----
Andra kolhydrater: Fruktos (-), galaktos (+), mannos (+), ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur, får. Vanligast hos snabbväxande ungdjur (6–24 mån) på bete FrasbrandPlötslig död utan symtom, lindrigare fall hälta på ett bakben. Svullen muskulatur med gasbildning i muskelvävnaden.
Virulensfaktorer: Toxinet CctA (Clostridium chauvoei toxin A), som är ett "β-fatporbildande" toxin av leucocidin familjen är en viktig virulensfaktor i C. chauvoei. Dessa proteiner är cytotoxiska, eftersom de skapar oreglerade porer i membranet hos målcellerna. Notera att CctA är ansvarig för den starka hemolytiska aktiviteten, som kan observeras på blod-agarplattor. Andra virulensfaktorer är DNas och hyaluronidas, som kallas β- respektive γ-toxin.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
Ett pågående    

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U51843 (T) 1507  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. chauvoei är nära besläktad med C. septicum.
Bestämmelser: Frasbrand är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Kommentar:Sporbildare.
Referens(er): Nr 10, 113
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2021-01-14

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet