VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pseudomonas fluorescens
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: falsk enhet
Artepitet: syftar på att colonierna fluorescerar under UV-ljus.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Pseudomonadaceae 
Genus
Pseudomonas
Typstam: ATCC 13525 = CCUG 1253 = NCTC 10038.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Stavformad
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob, men vissa stammar är fakultativt aeroba eftersom de kan utnyttja nitrat istället för syrgas, som slutlig electronacceptor i andningskedjan.
Katalas/Oxidas:?/+
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur är 25-30 °C.
Reservoir: Är en omgivningsmakterie, som kan hittas i jord och vatten.
Sjukdom:Fenröta hos framför allt akvariefisk och odlad fisk. Fenröta kan även bero på en svampinfektion.
Värddjur: Fisk och människa med nedsatt immunförsvar.
Sjukdomsbild: Fiskens fenor blir brun-svarta och bryts sönder. Sedan blir fenbasen inflammerad och hela fenan kan falla av.
Virulensfaktorer: Om koncentrationen av järn är låg i omgivningen, produceras ett grönt fluorescerande pigment, pyoverdin, som är en s.k. siderofor.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
LT907842 ATCC 13525T 6 511 547  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
FJ972536 NO7 1434  

Taxonomi/fylogeni:
Kommentar:En stam av P.fluorescens (Pf-CL145A) har använts för bekämpning av invasiva musselarter.

Mjölk som kontamineras av P.fluorescens blir odrickbar.

Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet