VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pseudomonas fluorescens
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: falsk enhet
Artepitet: syftar på att colonierna fluorescerar under UV-ljus.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Pseudomonadaceae 
Genus
Pseudomonas
Typstam: ATCC 13525 = CCUG 1253 = NCTC 10038.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Stavformad
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob, men vissa stammar är fakultativt aeroba eftersom de kan utnyttja nitrat istället för syrgas, som slutlig electronacceptor i andningskedjan.
Katalas/Oxidas:?/+
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur är 25-30 °C.
Reservoir: Är en omgivningsmakterie, som kan hittas i jord och vatten.
Sjukdom:Fenröta hos framför allt akvariefisk och odlad fisk. Fenröta kan även bero på en svampinfektion.
Värddjur: Fisk och människa med nedsatt immunförsvar.
Sjukdomsbild: Fiskens fenor blir brun-svarta och bryts sönder. Sedan blir fenbasen inflammerad och hela fenan kan falla av.
Virulensfaktorer: Om koncentrationen av järn är låg i omgivningen, produceras ett grönt fluorescerande pigment, pyoverdin, som är en s.k. siderofor.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
LT907842 ATCC 13525T 6 511 547  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
FJ972536 NO7 1434  

Taxonomi/fylogeni:
Kommentar:En stam av P.fluorescens (Pf-CL145A) har använts för bekämpning av invasiva musselarter.

Mjölk som kontamineras av P.fluorescens blir odrickbar.

Uppdaterad:2020-06-11

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassificeringskategorin fylum. Detta har resulterat i många diskussioner i sociala media om det verkligen var nödvändigt att göra dessa ändringar, som har skapat förvirring bland mikrobiologer och andra yrkesutövare, som kommer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet