VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium septicum
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: förorsakande förruttnelse.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 12464 = CCUG 4855 = NCTC 547.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar mycket små gråvita kolonier, som snabbt flyter ut på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar"). Ger β-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Stora stavar (0,6-1,9 x 1,9-35,0 µm), som vanligen är rörliga. Bildar ovala subterminala sporer.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas +, lecithinas -, tryptofanas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?++--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-(+)-v(+)
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?----
Andra kolhydrater: Fruktos +, galaktos (+), mannos +, ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
 
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Får, nötkeatur och grisBrådsot, malignt ödemHög feber, abomasit (infektion i löpmagen), plötslig död. Snabb förruttnelse
HästGasgangrän, malignt ödemSvullen muskulatur med ödem och emfysem. Ovilja att röra sig, hälta, smärta och krepitation vid palpation. Cirkulationsstörning med subkutant ödem och blödningar, som kan leda till ischemi och lokal nekros (celldöd)
Virulensfaktorer: C. septicum producerar ett hemolytiskt och nekrotiserande α-toxin, som kan ge svårartade infektioner.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U59278 ATCC 12464T 1 507  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. septicum är nära besläktad med C. chauvoei.
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2022-05-18

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet