VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Paeniclostridium sordellii
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: nästan en Clostridium spp.
Artepitet: uppkallade efter den argentinske bakteriologen professor Sordelli.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Clostridium sordellii
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Paeniclostridium
Typstam: ATCC 9714 = CCUG 9284.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små kolonier (1-4 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar").
Mikromorfologi: Stora rörliga peritrika stavar (0,5-1,7 x 1,6-20,6 µm) flageller. Bildar ovala centrala eller subterminala sporer. De flesta stammarna är β-hemolytiska på kaninblodagar.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas (-), lecithinas +, tryptofanas +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
-
maltose
(+)
L-rhamnose
+
sucrose
w
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
w
salicin
w
trehalose
w
glycerol
?
inulin
-
raffinose
+
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Fruktos v, galaktos -, mannos v, ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Gasgangrän
Värddjur: Nötkreatur, får, häst
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB075771 ATCC 9714T 1 461  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har endast beskrivit två olika arter inom genus Paeniclostridium. P. sordellii är nära besläktad med P.ghonii, som man också har ändrat genustillhörighet på. Släktet Paeniclostridium är som namnet antyder, nära besläktat med släktet Clostridium.
Obs! I trädet (Fig. 31:2) heter bakterien fortfarande Clostridium sordellii.
Referens(er): Nr 33, 132
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet