VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Actinobacillus pleuropneumoniae
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: strålstav.
Artepitet: från pleuropneumoni (lungsäcken).
Betydelse:Under 1990-talet minskade sjukdomen i Sverige, men har under senare år ökat igen. Akuta sjukdomsfall har ofta dödlig utgång.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus parahaemolyticus, Haemophilus pleuropneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Actinobacillus
Typstam: Shope 4074 = ATCC 27088 = CCUG 12837, 41656 och NCTC 12370.
Makromorfologi (lukt):
 
Grå-vita kolonier på choklad-agar, ca 3 mm i diameter. De flesta stammarna ger en tunn hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,3-0,5 x 0,6-1,4 µm) orörliga kockoida eller stav-formade celler. Ensamma, i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:V/V
Andra enzymer: Eskulinas -, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +
Biokemiska tester: Vätesulfid +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v+-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--+--
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
----?
Övriga kolhydrater: Dulcitol -, D-fruktos +, D-galaktos +, inositol -, D-mannos +, melibios -.
Mikrobiologiska tester:
Actinobacillus pleuropneumoniae  Actinobacillus pleuropneumoniae  
X- och V-faktortester kan användas för att skilja biotyp I från biotyp II av A. pleuropneumoniae.
Spec. egenskaper: A. pleuropneumoniae delas in i serotyper. De flesta stammar av A. pleuropneumoniae, biotyp I kräver V-faktor (NAD eller NADPH) för tillväxt, medan stammar av biotyp II inte kräver denna faktor.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisPleuropneumoni (inflammation i lunga och lungsäck)Hosta och andningssvårigheter, brett spektra av symtom från plötslig död till kronisk lunginflammation. Vid akut sjukdom upphör grisen att äta, hög feber (>40*C) och forcerad, ansträngd andning. Vid obduktion ses hemorragisk nekrotiserande lunginflammation och fibrinös pleurit framförallt caudal lunglob. Överföring genom direktkontakt eller aerosol. Grisar <6 månader drabbas oftast. Kroniskt infekterade djur kan bära bakterien i tonsillerna och smitta smågrisar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009053 L20 2 274 482 1c + 0 
Totalt har 12 stammar sekvenserats med 0-3 plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF224283 MCCM 00189 1533 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 18 arter finns beskrivna inom genus Actinobacillus, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 13, 95, 110
Uppdaterad:2021-06-29

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet