VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia haemolytica
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: hemolyserande.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella haemolytica, biotype A
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: J.A. Watt 1266A&B = ATCC 33396 = CCUG 408 och 12392 = NCTC 9380.
Makromorfologi (lukt):
     
     
Medelstora gråaktiga kolonier (2-3 mm i diameter). Ger svag hemolys på hästblodagar, som är lättare att se om kolonierna avlägsnas. Hemolysen syns tydligare på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörlig liten stav
Gram +/Gram -:
     
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:(+)/(+)
Andra enzymer: Tryptofanas -, ornitindekarboxylas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v+-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-?+?-
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
v-++?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin +, D-fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, D-melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, L-sorbos -, xylitol -, D-xylos +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Mannheimia haemolytica  
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
FårAkut pneumoni (lunginflammation), sepsis och mastitLunginflammation ofta sekundärt efter infektion av virus eller Mycoplasma. Sepsis drabbar framförallt unga lamm (<3 mån). Tackor kan drabbas av nekrotiserande (vävnadsdöd) mastit
NötkreaturPneumoni (lunginflammation, Mannheimios)Svårartad bronkopneumoni, feber, anorexi, seröst näsutflöde och pleurit. Drabbar framförallt unga nötkreatur.
Virulensfaktorer: Adhesiner (två membranproteiner OmpA och Lpp1), kapsel, endotoxin (toxiskt för bovina endotelceller) och leukotoxin (porbildande cytolysin), som har en kraftig effekt på neutrofiler från idisslare vilket leder till celldöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP005972.1 D153 2 681 844 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF060699 NCTC 9380T 1 504 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2021-09-16

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet