VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pseudomonas aeruginosa
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: falsk enhet
Artepitet: full av kopparärg (därför grön).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Pseudomonadaceae 
Genus
Pseudomonas
Typstam: RH 815 = ATCC 10145 och 10145-U = CCUG 551, 28447 och 29297 = NCTC 10332.
Makromorfologi (lukt):
     
   
Stora, plana och grönaktiga kolonier (2-4 mm i diameter) med oregelbundna kanter och typisk metallglans. Färgen syns bäst på t.ex TS-agar. Ger ibland klar hemolyszon på blodagar. Har karaktäristisk lukt (karamell, smultron eller hallonsoda). En del stammar producerar ett grönt fluorescerande pigment, pyoverdin. Vissa stammar kan också producera ett blått pigment, pyocyanin.
Mikromorfologi: Liten rörlig stav (0,5-0,8 x 1,5-3 µm) med monotrik flagell.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Ofta klassificerad som aerob, men kan även utnyttja NO3- som slutlig elektronacceptor i andningskedjan. Bör därför klassificeras som fakultativt anaerob!
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas -
Biokemiska tester: Citrat +, metylröd -, Voges-Proskauer -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+----
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--+--
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+-?--
Laktos -
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 37 °C, men kan också växa vid 42 °C.
P. aeruginosa har kapsel och kan bilda biofilm, som består av nukleinsyra, aminosyror and kolhydrater.
Reservoir: Omgivningen: jord, vatten mm.
Sjukdom:Mastit, pneumoni, otit mm
Värddjur: Nötkreatur, hund, häst, mink, fjäderfä, får, reptiler m. fl. (inklusive människa)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer:

P. aeruginosa producerar, förutom LPS, även exotoxiner. Exotoxin A är ett s.k. AB toxin där den aktiva delen (A) utgörs av ett ADP-ribosyltransferas, som modifierar EF2 (elongeringsfaktor 2) i värdcellen, vilket i sin tur inhiberar proteinsyntesen. Exoenzym S har också ADP-ribosyltransferasaktivitet, men verkar mer ospecifikt på flera av värdcellens proteiner. Man tror att funktionen är att slå ut fagocytiska celler för att bereda väg för invasion av bakterien.

Pyocyanin är ett toxiskt pigment, som inducerar oxidativ stress i celler genom att generera H2O2 och superoxidradikaler Pyoverdin är en s.k. siderofor, som ingår i bakteriernas järn-metabolism.

P. aeruginosa har adhesiner och invasiner. Kan bilda kapsel och växer gärna i biofilmer.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002516 PAO1 6 264 403 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z76651 (T) 1491 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 200 arter har beskrivits inom genus Pseudomonas. Många av dessa arter kan isoleras från vår omgivning och en del av dem är patogena. De är besläktade med medlemmar inom genus Moraxella och Acinetobacter. Många tidigare beskrivna arter inom genus Pseudomonas har överförts till genus Burkholderia.
Kommentar:Opportunist, som finns i miljön (jord och vatten). Resistent mot många olika antibiotika. Bildar färgpigmenten pyocyanin och pyoverdin (se Virulensfaktorer).
Fagterapi har använts för att bota otit orsakad av P. aeruginosa hos människor.
Uppdaterad:2021-09-26

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet