VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Proteus vulgaris
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter havsguden (Proteus), som kunde ge sig själv olika former
Artepitet: vanlig.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Morganellaceae 
Genus
Proteus
Typstam: ATCC 29905.
Makromorfologi (lukt):
   
Svärmar över hela plattan och ger ej enskilda kolonier. Har karakteristisk lukt.
Mikromorfologi: Liten (0,5 x 1-3 µm) rörlig stav med peritrika flageller
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
(-)
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
v
trehalose
v
glycerol
v
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Gas och syra bildas vid fermentation av glukos.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Proteus vulgaris  Proteus vulgaris  
CLED-agar användas för att undvika att Proteus spp. svärmar. MacConkey-agar kan också användas för att undvika att Proteus spp. svärmar, om man utesluter NaCl ur detta medium.
Reservoir: Jord och vatten
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HundCystit (urinvägsinfektion) och otit (öroninfektion)Opportunist, som tillhör den normala tarmfloran hos djur.
MänniskaCystit (urinvägsinfektion) och sårinfektionOpportunist, som tillhör den normala tarmfloran hos människor.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ885257 (T) 1478  

Taxonomi/fylogeni:
 
Tio arter har beskrivits inom genus Proteus och dessa förekommer ofta som saprofyter i naturen.
Kommentar:Svärmar
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2022-09-21

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet