VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Proteus vulgaris
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter havsguden (Proteus), som kunde ge sig själv olika former
Artepitet: vanlig.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Proteus
Typstam: ATCC 29905.
Makromorfologi (lukt):
   
Svärmar över hela plattan och ger ej enskilda kolonier. Har karakteristisk lukt.
Mikromorfologi: Liten (0,5 x 1-3 µm) rörlig stav med peritrika flageller
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-+(-)+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
---vv
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
v?--?
Gas och syra bildas vid fermentation av glukos.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Proteus vulgaris  Proteus vulgaris  
CLED-agar användas för att undvika att Proteus spp. svärmar. MacConkey-agar kan också användas för att undvika att Proteus spp. svärmar, om man utesluter NaCl ur detta medium.
Reservoir: Jord och vatten
Sjukdom:Opportunist, som tillhör den normala tarmfloran hos djur och människor. Kan orsaka urinvägsinfektioner och sårinfektioner.
Värddjur: Olika djurslag (inklusive människa)
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ885257 (T) 1478  

Taxonomi/fylogeni:
 
Tio arter har beskrivits inom genus Proteus och dessa förekommer ofta som saprofyter i naturen.
Kommentar:Svärmar
Uppdaterad:2020-09-15

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet