VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: gas(producerande) enhet
Artepitet: vattenälskande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Aeromonadales
Familj
Aeromonadaceae 
Genus
Aeromonas
Typstam: ATCC 7966 = CCUG 14551 = NCTC 8049
Makromorfologi (lukt):
   
Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Ger hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Rörliga stavar med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor. Monotrikös flagell.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: DNas +, eskulinas +, ornitindekarboxylas -, tryptofanas +
Biokemiska tester: Citrat v, Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
v
sucrose
+
L-arabinose
v
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
v
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
D-glukos fermenteras under gasbildning.
Spec. egenskaper: Växer vid 37 °C
Specialmedia:
Aeromonas hydrophila  
Sjukdom:Hemorragisk septikemi och andra inf. samt matförgiftning (människa).
Värddjur: Karpfiskar, kallblodiga djur, delfiner och människa
Sjukdomsbild: Diarré (människa)
Virulensfaktorer: Har enterotoxiska, cytotoxiska och cytotoniska toxiner
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008570 ATCC 7966 4 744 448  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X87271 (T) 1538 10 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Tre underarter av A. hydrophila har beskrivits.
Referens(er): Nr 46
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet