VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: gas(producerande) enhet
Artepitet: vattenälskande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Aeromonadales
Familj
Aeromonadaceae 
Genus
Aeromonas
Typstam: ATCC 7966 = CCUG 14551 = NCTC 8049
Makromorfologi (lukt):
   
Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Ger hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Rörliga stavar med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor. Monotrikös flagell.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: DNas +, eskulinas +, ornitindekarboxylas -, tryptofanas +
Biokemiska tester: Citrat v, Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v+v+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v-+v+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?--?
D-glukos fermenteras under gasbildning.
Spec. egenskaper: Växer vid 37 °C
Specialmedia:
Aeromonas hydrophila  
Sjukdom:Hemorragisk septikemi och andra inf. samt matförgiftning (människa).
Värddjur: Karpfiskar, kallblodiga djur, delfiner och människa
Sjukdomsbild: Diarré (människa)
Virulensfaktorer: Har enterotoxiska, cytotoxiska och cytotoniska toxiner
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008570 ATCC 7966 4 744 448  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X87271 (T) 1538 10 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Tre underarter av A. hydrophila har beskrivits.
Referens(er): Nr 46
Uppdaterad:2021-02-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet