VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira hyodysenteriae
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från gris med dysenteri
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Treponema hyodysenteriae, Serpula hyodysenteriae, Serpulina hyodysenteriae
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: B78 = ATCC 27164 = NCTC 13041
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan
(bakterierna "svärmar"). Ger stark hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
   
Är tunna (0,3-0,4 x 6-11 µm), spiralformade och rörliga. Har 22-28 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell.
Video: Video som visar motiliteten hos denna bakterie.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas (indol) +, hippurikas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Fermentation av kolhydrater: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisSvindysenteriDiarré, blodblandad och slemrik, drabbar framförallt växande grisar. Hög dödlighet om inte behandlas i tid
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CPOO1357 & CPOO1360 WA1 3 036 634 1c + 1c Nr 93
Storleken på plasmiden är 35 940 bp.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U14930 (T) 1433 
Ribosomala RNA-gener är inte organiserade i ett enda rRNA operon hos B. hyodysenteriae.

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Referens(er): Nr 9, 43, 44, 64, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet