VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira hyodysenteriae
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från gris med dysenteri
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Treponema hyodysenteriae, Serpula hyodysenteriae, Serpulina hyodysenteriae
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: B78 = ATCC 27164 = NCTC 13041
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan
(bakterierna "svärmar"). Ger stark hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
   
Är tunna (0,3-0,4 x 6-11 µm), spiralformade och rörliga. Har 22-28 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell.
Video: Video som visar motiliteten hos denna bakterie.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas (indol) +, hippurikas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Fermentation av kolhydrater: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisSvindysenteriDiarré, blodblandad och slemrik, drabbar framförallt växande grisar. Hög dödlighet om inte behandlas i tid
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CPOO1357 & CPOO1360 WA1 3 036 634 1c + 1c Nr 93
Storleken på plasmiden är 35 940 bp.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U14930 (T) 1433 
Ribosomala RNA-gener är inte organiserade i ett enda rRNA operon hos B. hyodysenteriae.

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Referens(er): Nr 9, 43, 44, 64, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2021-10-04

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet