Art/Underart: Rhodococcus hoagii
Etymologi: Genusnamn: röd kock (eg. korn eller bär)
Artepitet: uppkallad efter bakteriologen Louis Hoag, som först isolerade denna bakterie.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Prescottella equi, Corynebacterium equi, Rhodococcus equi,
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Nocardiaceae 
Genus
Rhodococcus
Typstam: ATCC 25729 och 6939 = CCUG 892 = NCTC 1621
Makromorfologi (lukt):
Rhodococcus hoagii  Rhodococcus hoagii  Rhodococcus hoagii  
Rhodococcus hoagii  Rhodococcus hoagii  Rhodococcus hoagii  
Stora glänsande mukoida kolonier, som ofta flyter ihop på agarplattan p.gr.a. kraftig slemproduktion (kapsel). På blå- (med laktos) och Sabouraud-agar blir kolonierna lax-rosa på grund av att ett γ-karotenliknande pigment produceras. Ger ingen hemolys på blodagar. Typisk lukt (jordkällare, gamla stubbar el. ruttna päron).
Mikromorfologi: Genomgår vid odling olika utvecklingsstadier från stavar (exponentiell fas) till kocker (stationär fas).
Gram +/Gram -:
Rhodococcus hoagii  
G+
Metabolism: Strikt (= obligat) aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas (-), tryptofanas -, ureas (+)
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) v.
Fermentation av kolhydrater: R. hoagii fermenterar ej kolhydrater.
Mikrobiologiska tester:

Rhodococcus hoagii   
R. hoagii ger ingen hemolys på blodagar, men ger synergistisk hemolys med Staphylococcus aureus subsp. aureus eller Corynebacterium pseudotuberculosis. Synergistisk hemolys kan påvisas genom det s.k. CAMP-testet.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Reservoir: Jord
Sjukdom:
Rhodococcus hoagii  
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Häst (endast föl)Bronkopneumoni Bronkopneumoni (lunginflammation), oftast varig inflammation med bölder, nedsatt AT, feber, hög dödlighet
GrisGranulomatös lymfadenitLunginflammation och bölder i mun och lymfknutor
Virulensfaktorer: VapA (VirulensAssocierat Protein A) är ett protein, som krävs för att neutralisera eller förstöra värdcellens fagosomer och lysosomer. R. hoagii är fakultativt intracellulär och VapA förhindrar att bakterien tas upp och bryts ner av fagosomer/lysosomer.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
FN563149 103S 5 043 170 1c + 1c 
Två stammar har sekvenserats och dessa har 0-1 plasmid.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
X80614 DSM 20307T 1 478 99.9-100% 

Taxonomi/fylogeni:
Rhodococcus hoagii  
Ca 50 arter har beskrivits inom släktet Rhodococcus, som är närmast besläktat med följande släkten: Crossiella och Nocardia.
Referens(er): Nr 14, 122, 149
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet