VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bacteroides fragilis
Etymologi: Genusnamn: stav-liknande
Artepitet: bräcklig (bildar under vissa betingelser mycket sköra kolonier)
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Bacteroidia
Ordning
Bacteroidales
Familj
Bacteroidaceae 
Genus
Bacteroides
Typstam: ATCC 25285 = CCUG 4856 = NCTC 9343
Makromorfologi (lukt): Små, runda och halvgenomskinliga kolonier (1-3 mm i diameter). Ger i sällsynta fall hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Stavformade och orörliga celler (0,6 x 1,5-4,5 µm), som uppträder enskilt eller i par. Har avrundade ändar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Anaerob, men syretolerant.
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Tryptofanas -
Fermentation av kolhydrater: Arabinos -, glukos +, laktos +, maltos +, rhamnos -, salicin -, sukros +, trehalos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Abscesser i olika organ, diarré
Värddjur: Idisslare, häst, gris, katt, hund, människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003228 ATCC 25285 = NCTC 9343 5 205 140  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X83935 (T) 1436 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 45 arter inom släktet Bacteroides. Många arter, som tidigare placerades inom släktet Bacteroides, har överförts till släktet Porphyromonas eller släktet Prevotella. Dessa tre släkten är besläktade och tillhör ordningen Bacteroidales.
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet