VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Actinobacillus lignieresii
Etymologi: Genusnamn: liten strålstav (stråle syftar på den histologiska bilden av radiärt lokaliserade klubbliknande strukturer runt bakterihärden).
Artepitet: uppkallad efter bakteriologen J. Lignières, som först isolerade denna organism.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Actinobacillus
Typstam: ATCC 49236 = CCUG 41384 = NCTC 4189.
Makromorfologi (lukt):
   
Små viskösa och gråaktiga kolonier (1-2 mm i diameter). Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Liten orörlig stav eller kockoid stav (0,4 x 1,15-1,25 µm). Små granula kan observeras vid bakteriernas poler. Långa filamentösa former kan observeras om mediet innehåller glukos eller maltos.
Gram +/Gram -:
   
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:(+)/+
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +
Biokemiska tester: Metylröd -, Voges-Proskauer V, vätesulfid +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
v
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
-
glycerol
v
inulin
-
raffinose
?
D-sorbitol
(-)
starch
-
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-fruktos +, D-galaktos +, inositol -, D-mannos +, melibios -.
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 37 °C. Behöver ej V-faktor (NAD eller NADPH) för tillväxt. Jfr. andra Actinobacillus spp.
Sjukdom:Aktinobacillos, mjukdelsaktinos eller trätunga. (äldre namn på sjukdomen: "strålsvamp", som framför allt har använts för infektion med Actinomyces bovis, eller aktinos.)
Värddjur: Nötkreatur, får
Sjukdomsbild: Granulom i tunga och intilliggande lymfknutor m.m.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
Ej rapporterad    

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M75068 (T) 1487  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 18 arter finns beskrivna inom genus Actinobacillus, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Kommentar:Typart för släktet
Referens(er): Nr 96
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet