Art/Underart: Streptococcus suis
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: från gris
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: S735 = ATCC 43765 = CCUG 7984 = NCTC 10234.
Makromorfologi (lukt):
Streptococcus suis  Streptococcus suis  
Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (grönaktig) alfa-hemolys på blodagar. Vissa stammar kan ha beta-hemolys (se Fig. 147:1-2 t.v.).
Mikromorfologi: Orörliga kockoida (< 2 µm i diameter).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinas +, hippurikas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
+
glycerol
-
inulin
+
raffinose
v
D-sorbitol
-
starch
?
Andra kolhydrater: amygdalin ?, ribos -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
Streptococcus suis  
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisSepsis, meningit, artrit, pneumoni, endokarditFeber, "snurrgrisar", svullna leder, hälta, kramper, sepsis, plötslig död. Vanligast efter avvänjning. Ingår i normalfloran i övre luftvägarna.
MänniskaSepsis, meningit, artrit, pneumoni, endokarditMeningit, feber, kräkningar, plötslig död. Smittar via sår och otillräckligt upphettad mat.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009443 (finns fler) 98HAH33 2 100 000  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB002525 (T) 1457 

Taxonomi/fylogeni:
Streptococcus suis  
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp R, S, T eller NG (NG = ej möjlig att gruppera) streptokocker.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet