Art/Underart: Actinobacillus suis
Etymologi: Genusnamn: liten strålstav.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Actinobacillus
Typstam: ATCC 33415 = CCUG 11624 = NCTC 12996
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Orörlig stav, vanligen 0,3-0,5 x 0,6-1,4 µm, men kan vara av mer varierande längd.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Eskulinas +, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +
Biokemiska tester: Metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
?
L-arabinose
+
cellobiose
+
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
+
glycerol
-
inulin
+
raffinose
?
D-sorbitol
-
starch
v
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-fruktos +, D-galaktos +, inositol -, mannos +, melibios +.
Spec. egenskaper: Behöver ej V-faktor (NAD eller NADPH) för tillväxt. Jfr. andra Actinobacillus spp.
Specialmedia:
Sjukdom:Se tabell
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Grisar < 3 månActinobacillosSepsis, feber, hudförändringar (som liknar rödsjuka), lunginflamation, plötslig död
Äldre grisarActinobacillosAnorexi, subkutana bölder, mild feber, livmoder- och hjärnhinneinflammation
Häst (föl)FölsjukaVissa stammar kan orsaka liknande sjukdomsbild som A. equuli, dvs sepsis, artrit, lunginflammation och nefrit
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003875 H91-0380 2 484 940 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AY362899 ATCC 33415T 1362 99.9-100% 

Taxonomi/fylogeni:
Actinobacillus suis  
Cirka 18 arter finns beskrivna inom genus Actinobacillus, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet