VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: från häst.
Underartepitet: förekommande bland djur
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 43079 = CCUG 23256 = NCTC 4676.
Makromorfologi (lukt):
     
Små (1 mm i diameter), transparenta och runda kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Kolonierna liknar vattendroppar. Klar och bred hemolyszon på blodagar (beta-hemolys).
Mikromorfologi: Orörliga kocker i kedjor
Gram +/Gram -:
   
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas -, koagulas -, ureas -.
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
v
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
+
starch
+
Andra kolhydrater: amygdalin ?, ribos +
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Streptococcus equi  
Blåagar med laktos kan användas för att skilja S. equi subsp. zooepidemicus, som är en laktosjäsare från S. equi subsp. equi, som inte jäser laktos.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästLuftvägsinfektioner, mastit, endometrit (livmoderinfektion), sårinfektioner, hudinfektioner, fölseptikemiOpportunist som orsakar de vanligaste infektionerna hos hästar
NötkreturMastitJuverinflammation, dock relativt ovanlig juver patogen
HundHaemorrhagisk pneumoniLunginflammation med blödningar i lungvävnaden
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_011134 MGCS10565 2 024 171 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF406034 ATCC 43079T 1 475 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. equi består av tre underarter, som är besläktade med S. devriesei.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp C streptokocker.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet