VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Klebsiella oxytoca
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter den tyske bakteriologen Edwin Klebs (1834-1913).
Artepitet: syraproducerande.
Betydelse:Har viss betydelse inom livsmedelshygien
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Klebsiella
Typstam: ATCC 13182= CCUG 15717
Makromorfologi (lukt):
     
 
Bildar medelstora, toppiga, vita och blanka kolonier (2-3 mm i diameter). Ger ej hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar (0,3-1,0 x 0,6-6,0 µm), som uppträder enskilt, i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas +, tryptofanase + (= indol +), ureas +.
Biokemiska tester: Citrat +, metylrött (-), ornitindekarboxylase -, Voges-Proskauer +, vätesulfid -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
+
sucrose
+
L-arabinose
+
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
+
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
+
D-sorbitol
+
starch
?
Bilder gas vid fermentering av glukos. Andra kolhydrater: erytritol -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Diarré, bakteremi och mastit hos nötkreatur.
Värddjur: Är en opportunist, som förekommer i tarmkanalen hos djur och människor.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Ett lågmolekylärt cytotoxin, som kallas tilivallin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EU231629 TCCC 11019 1 532  

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Klebsiella har 13 arter beskrivits. K. oxytoca tillhör familjen Enterobacteriaceae och är närbesläktad med medlemmar av släktet Citrobacter. Medlemmar av genus Klebsiella och Citrobacter freundii bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 156:6 till vänster).
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet