VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brochothrix thermosphacta
Etymologi: Genusnamn: tråd med ögla.
Artepitet: dödas av värme.
Betydelse:B. thermosphacta utgör ett stort problem inom livsmedelsindustrin som produkt- (kött-) förstörare.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Microbacterium thermosphactum
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Brochothrix
Typstam: ATCC 11509
Makromorfologi (lukt): Små opaka kolonier (0,75-1 mm i diameter). Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig stav (0,6-0,75 x 1-2 µm). Kan bilda kedjor (eller filament), som bildar en eller flera öglor i ena ändan.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, lecithinas -, hippurikas -, tryptofanas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
(+)
D-mannitol
+
salicin
+
trehalose
+
glycerol
(+)
inulin
v
raffinose
+
D-sorbitol
v
starch
-
Andra kolhydrater: Galaktos +, xylos +.
Spec. egenskaper: Psykrotrof, optimal temperatur: 20-25°C, men kan växa mellan 0 och 35°C.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M58798 (T) 1 552  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter inom släktet Brochothrix har beskrivits.
Kommentar:Tål 10% NaCl och kan växa i upp till 20% CO2. Påverkas ej av vakuumpacketering eller modifierad atmosfär.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet