Art/Underart: Prevotella melaninogenica
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske mikrobiologen A. R. Prévot, som var pionjär inom anaerob mikrobiologi
Artepitet: melaninproducerande (men obervera att det svarta pigmentet består av protohem och inte melanin, som man trodde ursprungligen)
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Bacteroides melaninogenicus
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Bacteroidia
Ordning
Bacteroidales
Familj
Prevotellaceae 
Genus
Prevotella
Typstam: Finegold B282 = ATCC 25845 = CCUG 4944 B = NCTC 12963
Makromorfologi (lukt): Små blanka kolonier (0,5-2 mm i diameter) med svart centrum, som fluorescerar under UV-ljus. Efter längre tids inkubering blir kolonierna helt svarta på grund av pigmentering (ett hemderivat). Endast ett fåtal stammar är hemolytiska.
Mikromorfologi: Orörliga pleomorfa stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Obligat anaerobic
Katalas/Oxidas:-/-
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Klövröta hos nötkreatur samt sårinfektioner hos hund och katt
Värddjur: Nötkreatur, hund och katt
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
 ATCC 25845T   

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L16469 (T) 1478  

Taxonomi/fylogeni:
Prevotella melaninogenica  
Man har beskrivit ca 50 arter inom släktet Prevotella. Många arter, som tidigare placerades inom släktet Bacteroides, har överförts till släktet Porphyromonas eller släktet Prevotella. Dessa tre släkten är besläktade och tillhör ordningen Bacteroidales.
Kommentar:Isoleras ofta tillsammans med Fusobacterium necrophorum och Trueperella pyogenes vid klövröta.
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet