VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Neorickettsia risticii
Etymologi: Genusnamn: den nya rickettsian.
Artepitet: uppkallad efter Miodrag Ristic.
Betydelse:Sjukdomen är vanlig i vissa regioner i USA, Kanada och Sydamerika. Har också påvisats i Frankrike och Italien, men aldrig i Sverige. Skulle dock kunna förekomma hos häst som importeras från USA.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Ehrlichia risticii
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Anaplasmataceae 
Genus
Neorickettsia
Typstam: Illinois = HRC-IL = ATCC VR-98.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor)
Mikromorfologi: Små (0,8 x 1,5 µm) orörliga kockoida stavar.
Gram +/Gram -:G-, gramfärgas normalt inte. Lymfknutaspirat kan färgas genom Giemsa- eller Machiavello-färgning, som ger blå resp. röda bakterier.
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Neorickettsia spp. eftersom det kan vara svårt att skilja bakteriens metabolism från värdcellens. Dessutom saknar många intracellulära bakterier gener för kolhydratmetabolism på grund av evolutionär genreduktion.
Spec. egenskaper:
Vektor: Leverflundra (Fasciola gigantica)
Reservoir: Insekter infekterade av leverflundra.
Sjukdom:Monocytär "ehrlichios" hos häst.
Värddjur: Häst, (nötkreatur, mus, hund och katt)
Sjukdomsbild: Akut vattnig diarré. Kastning om ett ev. foster infekteras (sällsynt).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP001431 Illinois 0 879 977 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M21290 (T) 1498 

Taxonomi/fylogeni:
 
Tre arter har beskrivits inom släktet, som är närmast besläktat med släktena Anaplasma och Ehrlichia. Namnet Neorickettsia risticii har inte blivit officiellt godkänt eftersom man inte har deponerat någon typstam i två internationella stamsamlingar.
Kommentar:Intracellulär och infekterar mononukleära leukocyter
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet