VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Gallibacterium anatis
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: hönsbakterie.
Artepitet: från en anka.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella anatis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Gallibacterium
Typstam: F 149 = ATCC 43329 = CCUG 15563 = CCUG 26456 = NCTC 11413.
Makromorfologi (lukt): Biovar haemolytica ger hemolys på blodagar, men ej biovar anatis.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
-
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
+
glycerol
(+)
inulin
-
raffinose
v
D-sorbitol
-
starch
?
Övriga kolhydrater: Glukos (gas) -, mannos +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Septikemi hos fjäderfä.
Värddjur:
Sjukdomsbild: Patologiska förändringar i olika organ, vanligen salpingit och oophorit
Virulensfaktorer: G. anatis har ett stort RTX-liknande toxin (GtxA), som inducerar en stark leukotoxisk effekt på aviära makrofager. Bakterien har dessutom kapsel och fimbrier.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF228001 F 149T 1 471  

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter finns beskrivna inom genus Gallibacterium, som är relativt nära besläktad med medlemmar av genus Avibacterium.
Kommentar:Finns två biovar: anatis och haemolytica.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet