VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brucella canis
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: från hund.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Brucella melitensis biovar Canis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rhizobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: RM6/66 = ATCC 23365 = NCTC 10854
Makromorfologi (lukt):
     
 
Blekt honungsfärgade transparenta kolonier, som ej ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig kock eller kort stav
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Tryptofanas -, Ureas +
Biokemiska tester: H2S -, Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Brucellos
Värddjur: Hund, (människa)
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010103 och NC_010104 ATCC 23365T 3 312 769 2c + 0 
Krom. I (2 105 969 bp) resp. krom. II (1 206 800 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L37584 (T) 1 418 
Två rRNA-gener i krom. I och en i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 11 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotome, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Uppdaterad:2021-12-02

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet