VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter vetenskapsmannen Alberto L. Barton (1870-1950), som var verksam i Peru och beskrev dessa organismer år 1909.
Artepitet: uppkallad efter J. William Vinson, som tillsammans med Henry S. Fuller visade att B. visonii subsp. vinsonii kunde odlas på blodagar.
Underartepitet: uppkallad efter veterinären och mikrobiologen Herman A. Berkhoff, vars forskning bidrog till förståelsen av Bartonella-infektioner hos husdjur.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Bartonellaceae 
Genus
Bartonella
Typstam: 93-CO1 = ATCC 51672
Makromorfologi (lukt): Heterogent koloniutseende, regelbundna små och oregelbundna större former. Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,5-0,6 x 1,0 µm), orörliga och svagt böjda stavar.
Gram +/Gram -:G- (färgas endast svagt)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:v/-
Andra enzymer: Tryptofanas -, urease -
Fermentation av kolhydrater: Bartonella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 35-37 °C. Mycket kräsen vid odling.
Vektor: Fästingar
Reservoir: Hund, gnagare
Sjukdom:Endokardit hos hund och människa. Hund: granulomatös lymfadenit, rinit och peliosis hepatis.
Värddjur: Hund, människa
Sjukdomsbild: Hund: feber och intermittent hälta i benen.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L35052 93-C01T 1 432  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 30 arter har beskrivits inom genus Bartonella, som är relativt nära besläktat med genus Brucella. Två andra underarter av Bartonella vinsonii har beskrivits: vinsonii och arupensis.
Kommentar:Zoonotisk
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet