VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia granulomatis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: från ett granulom.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella granulomatis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: 26 = ATCC 49244 = CCUG 45422.
Makromorfologi (lukt):
   
Medelstora gråvita, opaka, runda och flata kolonier (2-3 mm i diameter). Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små, orörliga och cockoida stavar.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:V/V
Andra enzymer: Ornitin dekarboxylas -, tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
-
glycerol
(+)
inulin
-
raffinose
v
D-sorbitol
+
starch
?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin V, fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, sorbos -, xylitol -, D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Bronkopneumoni (lunginflammation utgående från bronkerna), konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna) och pannikulit (inflammation i fettvävnad under huden).
Värddjur: Nötkreatur, hjortdjur, harar och kaniner.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF053902 ATCC 49244T 1 504  

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet