VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mannheimia granulomatis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim.
Artepitet: från ett granulom.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella granulomatis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Mannheimia
Typstam: 26 = ATCC 49244 = CCUG 45422.
Makromorfologi (lukt):
   
Medelstora gråvita, opaka, runda och flata kolonier (2-3 mm i diameter). Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små, orörliga och cockoida stavar.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:V/V
Andra enzymer: Ornitin dekarboxylas -, tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v+-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-?+?-
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)-v+?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dextrin V, fruktos +, D-fukos -, D-galaktos +, D-glykogen -, mannos -, melezitos -, D-melibios -, D-ribos +, sorbos -, xylitol -, D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Bronkopneumoni (lunginflammation utgående från bronkerna), konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna) och pannikulit (inflammation i fettvävnad under huden).
Värddjur: Nötkreatur, hjortdjur, harar och kaniner.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF053902 ATCC 49244T 1 504  

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Referens(er): Nr 108
Uppdaterad:2021-09-26

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet