Art/Underart: Chlamydia pecorum
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från hjordar av får eller nötkreatur.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia pecorum
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiota
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: Bo/E58 = ATCC VR-628
Makromorfologi (lukt): Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm).
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Idisslare: hjärn- och ryggmärgsinflammation (encefalomyelit).
Gris: tarm- och ledinfektion.
Koala: urogenitala infektioner.
Värddjur: Idisslare, gris och koala.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP004035 P787 1 106 409 1c + 0 
Minst 7 stammar har sekvenserats, men plasmider har ej rapporterats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D88317 E58 1548 

Taxonomi/fylogeni:
Chlamydia pecorum  
Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare (1999) uppdelade i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Skillnaderna mellan dessa två genus var dock inte så stora och många forskargrupper har inte accepterat denna uppdelning. Därför har genus Clamydophila återförts (2015) till genus Chlamydia. Se referenserna nedan.
Kommentar:Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140, 177
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet