Art/Underart: Erysipelothrix tonsillarum
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: erysipelas- (rödsjuka-) tråd.
Artepitet: från tosiller.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Erysipelotrichia
Ordning
Erysipelotrichales
Familj
Erysipelothrichaceae 
Genus
Erysipelothrix
Typstam: T-305 = ATCC 43339 = CCUG 31352.
Makromorfologi (lukt): Små (1 mm i diameter), genomskinliga och opigmenterade kolonier. Ger en smal α-hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Stavar (0,3 x 1,0-1,5 µm), som uppträder enskilt i par (V-form) eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Fermenterar även galaktos.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Endokardit (inflammation i hjärtklaffar).
Värddjur: Hund
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB055906 ATCC 43339T 1594  

Taxonomi/fylogeni:
Erysipelothrix tonsillarum  
Många serotyper av E. rhusiopathiae har omklassificerats till den nya arten E. tonsillarum. Dessa båda arter är dock mycket närbesläktade med varandra (se det fylogenetiska trädet i Fig. 227:1).
Kommentar:Har isolerats från tonsiller från friska grisar.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet