VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Porphyromonas gingivalis
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: Porfyrin enhet (cell).
Artepitet: Syftar på tandköttet (gingiva).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Bacteroidia
Ordning
Bacteroidales
Familj
Porphyromonadacea 
Genus
Phorphyromonas
Typstam: 2561 = ATCC 33277 = CCUG = NCTC 11834.
Makromorfologi (lukt): Bildar små bruna eller svarta kolonier på blodagar på grund av protohemproduktion (0,5-3,0 mm i diameter).
Mikromorfologi: Bildar korta stavar (0,3-1 x 0,8-3,5 µm).
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Strikt anaeroba
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinas -, lipas -, tryptofanas (indol) +,
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Peridontit, kan också orsaka infektioner utanför munhålan.
Värddjur:
Sjukdomsbild: Tandlossning
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB035459 ATCC 33277T 1472  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 15 arter inom släktet Porphyromonas. Många arter, som tidigare placerades inom släktet Bacteroides, har överförts till släktet Porphyromonas eller släktet Prevotella. Dessa tre släkten är besläktade och tillhör ordningen Bacteroidales.
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet