Art/Underart: Campylobacter hyointestinalis subsp. lawsonii
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från grisens tarm.
Underartepitet: för att hedra den brittiske bakteriologen Gordon H.K. Lawson.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: CHY 5 = CCUG 34538 = NCTC 12901.
Makromorfologi (lukt): Små cirkulära och konvexa kolonier (1,5-2,0 mm i diameter) efter 48 timmar. Många stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Löst spiraliserade och böjda stavar (0,2 x 1,42 µm).
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) (+)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Reservoir: Gris
Sjukdom:Bakterien har isolerats från magen på gris, men patogenicitet har ej kunnat visas.
Värddjur: Gris?
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF097685 CHY 5T 1419  

Taxonomi/fylogeni:
Campylobacter hyointestinalis  
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. hyointestinalis är nära besläktad med C. fetus och C. coli.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet