VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: saprofytisk
Underartepitet: se Artepitet
Betydelse:Orsakar ej sjukdom hos djur, men kan isoleras från hud och näshåla på katt resp. nötkreatur.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: ATCC 15305 = CCUG 3706 = NCTC 7292
Makromorfologi (lukt):
 
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Koagulas -, ureas +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Staphylococcus saprophyticus  
Kan vara av intresse att se denna bakterie på en SELMA Plus-platta, eftersom den ibland används som "typart" för koagulasnegativa stafylokocker.
Sjukdom:Kan ge urinvägsinfektion hos människa
Värddjur: Katt, nötkreatur och människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AP008934 ATCC 15305T 2 516 575  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
GQ456062 CMC19 1521 

Taxonomi/fylogeni:
Kommentar:Används ibland som "typart" för koagulasnegativa stafylokocker.
Uppdaterad:2023-05-10

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet