Art/Underart: Capnocytophaga canimorsus
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; i normalfloran; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: bakterier, som kräver koldioxid och som är besläktade med bakterier inom genus Cytophaga.
Artepitet: från ett hundbett.
Betydelse:Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse, men även av betydelse inom veterinärmedicin eftersom den förekommer i hundens och kattens normala munflora.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Dysgonic fermenter 2 (DF-2).
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidota
Klass
Flavobacteriia
Ordning
Flavobacteriales
Familj
Flavobacteriaceae 
Genus
Capnocytophaga
Typstam: 7120 = ATCC 35979 = NCTC 12242.
Makromorfologi (lukt):
Capnocytophaga canimorsus  
Växer långsamt, tillväxt stimuleras i koldioxid, bildar små gulaktiga kolonier (upp till 1 mm i diameter).
Mikromorfologi: Spolformad stav (ca 4 x 0,5 µm). Bakterien har inga flageller, men kan glida fram på ytor.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas (-), tryptofanas (indol) -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
(-)
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
?
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
?
C. canimorsus fermenterar inte inulin, raffinos och sukros, vilket skiljer den från många närbesläktade arter.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaInfektion som kan utvecklas till sepsis (blodförgiftning)Allvarlig infektion efter framförallt hundbett, men även efter kattbett och klösningar. Bakterien ingår i hundars (och katters) normala munflora.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002113 Cc5 2 571 406  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X97246 ATCC 35979T 1 423  

Taxonomi/fylogeni: Tolv arter har beskrivits inom släktet Capnocytophaga och detta släkte är nära besläktat med släktena Flavobacterium och Riemerella.
Referens(er): Nr 142, 143
Uppdaterad:2024-02-01

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet