VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus sciuri subsp. sciuri
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär).
Artepitet: från ekorre.
Underartepitet: se artepitet.
Betydelse:Det är viktigt att känna till att denna bakterie kan bära på flera olika resistens- och virulensgener.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: K21 = ATCC 29070.
Makromorfologi (lukt): Bildar stora gråvita cirkulära kolonier (9-10 mm i diameter), som blir gräddgula mot centrum. Ger ingen hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Sfäriska celler (0,8-1,2 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par och i grupper om fyra.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: (Fakultativt) aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Koagulas -, DNas (+)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
+
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
+
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
+
D-sorbitol
+
starch
?
Fermenterar även fukos och cellobios, vilket är unikt för stafylococker.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Finns i våra omgivningar.
Sjukdom:Kan orsaka hudinfektioner, men det är ovanligt.
Värddjur: Ekorre, hund, katt, get, mus m.fl. djurslag inkl. människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_PPQD00000000 NCTC 12103 2 767 666  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB662960 NCCP-193 1552  

Taxonomi/fylogeni: Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus.
Referens(er): Nr 147
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet