Art/Underart: Mycoplasmopsis agalactiae
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från avsaknad av mjölk
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma agalactiae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: PG2 = NCTC 10123.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:Sjukdomen ger oftast allvarligare symptom hos get än hos får.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Get och fårSmittsam juverinflammation (mastit)Inflammation i juver, som leder till kraftigt minskad mjölkproduktion. Kan också ge inflammation i leder (artrit) och ögon (keratokonjuktivit). Alla symptom, syns dock sällan i samma individ.
Vilda hovdjurKan också drabbas av denna sjukdom
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009497 PG2T 0 877 438 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U44763 (T) 1457 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasmopsis agalactiae  
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. agalactiae är mycket närbesläktad med M. bovis. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 33:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Bestämmelser: Smittsam ljuverinflammation är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet