Art/Underart: Mesomycoplasma hyopneumoniae
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: från grispneumoni.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyopneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: J = ATCC 25934 = NCTC 10110.
Makromorfologi (lukt):
Mesomycoplasma hyopneumoniae  
Bildar små atypiska kolonier som saknar en tydligt definierad nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga, mycket små och pleomorfa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. hyopneumoniae är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:Lunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisLunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)Hosta, dålig tillväxthastighet och ibland andnöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007295 0 897 405 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AE017243 JT 1 537 

Taxonomi/fylogeni:
Mesomycoplasma hyopneumoniae  
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma hyopneumoniae är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. dispar samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 52, 164, 170
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet