VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium bovis
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från oxen.
(Underartepitet: se Artepitet.)
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 19210 = NCTC 10772.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: M. bovis är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat).
Sjukdom:Bovin tuberkulos, som är en zoonos.
Värddjur: Olika djurslag (inklusive människa)
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002945 AF2122/97 4 345 492  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X55589 vallee 1 421 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. tuberculosis, M. bovis och M. caprae är närbesläktade med varandra och har ibland betraktats som olika underarter av M. tuberculosis.

Man brukar tala om Mycobacterium tuberculosis-komplexet (MTC eller MTBC) eller Mycobacterium tuberculosis-kladen, som omfattar följande mycket närbesläktade arter: M. africanum, M. bovis, M. canetti, M. caprae och M. tuberculosis samt några andra arter av mindre betydelse.

Bestämmelser: Tuberkulos är anmälningspliktig i Sverige och lyder under epizootilagen.
Kommentar:Tuberkulos förekommer ibland på zoodjur.
Referens(er): Nr 45
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet