VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia pestis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie, vilken orsakar pest.
Artepitet: pest.
Betydelse:Ca 1000 fall rapporteras årligen till WHO.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 19428 = NCTC 5923
Makromorfologi (lukt):
     
Mikromorfologi: Icke rörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, eskulinas -, metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-V--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+-+?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
V?--?
Glukos (gas) -. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Vektor: Loppa
Reservoir: Flera olika arter av gnagare.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaPest (Digerdöden)Det finns tre kliniska typer av pest som dominerar
Böldpest, förstorade variga lymfknutor som kan brista
Blodpest, feber, frossa, extrem svaghet, buksmärta, chock och eventuellt blödningar i hud och andra organ. Hud och andra vävnader kan bli svarta och dö, särskilt fingrar, tår och näsan.
Pneumonisk (Lung) pest, feber, huvudvärk, lunginflammation, bröstsmärtor, hosta, ibland blodig. Är den enda formen av pest som kan spridas från person till person
KattPestSänkt allmäntillstånd, infekterade mandibular lyfknutor, feber, anorexi, nysningar och ibland nervös störning. De flesta infektioner är dödliga
GnagareSylvatisk pestOftast latent
Virulensfaktorer: Det s.k. pgm-lokuset, som är på 102 kb och flankeras av 2 IS100-element. pgm-lokuset innehåller flera virulensgener varav en gör det möjligt för bakterien att ta upp och lagra hemin. Denna gen gör också att bakterien kan ta upp färgämnet kongorött, vilket kan utnyttjas för differentiering av virulenta och icke-virulenta stammar (se bilder under Makromorfologi).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003143 CO-92 4 653 728 1l + 3l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366383 NCTC 5923T 1461 

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Bestämmelser: Yersinia pestis tillhör kategori A, som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Uppdaterad:2021-07-05

Aktuellt

"Kärt barn har många namn"

Rhodococcus hoagii fick länge heta Rhodococcus equi på VetBact, därför att vi upp­lev­de ett visst motstånd mot det namn som numera anses vara det korrekta d.v.s. Rhodococcus hoagii. Nu hittar man bakterien i fråga under det korrekta namnet i VetBact, men man får upp bakterien även vid sökningar på det gamla namnet.

Publicerad 2021-10-10. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet