VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium marinum
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från havet.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 927 = CCUG 20998 och 27843 = NCTC 2275.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta långa stavar. Man har rapporterat att M. marinum kan bilda endosporer. Denna upptäckt är dock kontroversiell (se referenserna 105 och 106 nedan) och har inte kunnat verifieras.
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas +.
Spec. egenskaper: M. marinum är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat). Generationstid: 6-11 timmar. Fotokromogen. Optimal tillväxttemperatur: 33°C.
Sjukdom:Fisktuberkulos.
Värddjur: Fisk, groddjur och andra växelvarma djur. Kan ge sår i huden hos människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010612 ATCC BAA-535 6 636 827 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF456240 (T) 1522 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. marinum är mycket närbesläktad med M. ulcerans.
Kommentar:M. marinum producerer ett gult fotokromogent pigment till skillnad från M. ulcerans.
Referens(er): Nr 72, 105, 106
Uppdaterad:2023-03-02

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet