Art/Underart: Mycobacterium marinum
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från havet.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 927 = CCUG 20998 och 27843 = NCTC 2275.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta långa stavar. Man har rapporterat att M. marinum kan bilda endosporer. Denna upptäckt är dock kontroversiell (se referenserna 105 och 106 nedan) och har inte kunnat verifieras.
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas +.
Spec. egenskaper: M. marinum är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat). Generationstid: 6-11 timmar. Fotokromogen. Optimal tillväxttemperatur: 33°C.
Specialmedia:
Sjukdom:Fisktuberkulos.
Värddjur: Fisk, groddjur och andra växelvarma djur. Kan ge sår i huden hos människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010612 ATCC BAA-535 6 636 827 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF456240 (T) 1522 

Taxonomi/fylogeni:
Mycobacterium marinum  
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. marinum är mycket närbesläktad med M. ulcerans.
Kommentar:M. marinum producerer ett gult fotokromogent pigment till skillnad från M. ulcerans.
Referens(er): Nr 72, 105, 106
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet