VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium tuberculosis
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från tuberkulos.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: H37Rv = ATCC 27294.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar (0,4 x 3,0 µm)
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: M. tuberculosis är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat).
Sjukdom:Human tuberkulos, som är en zoonos.
Värddjur: Olika djurslag (inklusive människa)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Producerar mykobaktin, som är en s.k. siderofor.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002755 CDC1551 4 403 837  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X58890 NCTC 7416 H37RvT 1 536 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. tuberculosis, M. bovis och M. caprae är närbesläktade med varandra och har ibland betraktats som olika underarter av M. tuberculosis.

Man brukar tala om Mycobacterium tuberculosis-komplexet (MTC eller MTBC) eller Mycobacterium tuberculosis-kladen, som omfattar följande mycket närbesläktade arter: M. africanum, M. bovis, M. canetti, M. caprae och M. tuberculosis samt några andra arter av mindre betydelse.

Bestämmelser: Tuberkulos är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen. M. tuberculosis tillhör kategori C som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet