VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydia abortus
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från abort.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia psittaci
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiota
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: B577 = ATCC VR-656.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Genitalinfektion och abort hos nötkreatur och får (enzootisk abort hos får).
Värddjur: Nötkreatur, får, get, gris.
Sjukdomsbild: Abort
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004552 S26/3 1 144 377  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D85709 ATCC VR-656T 1 548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare (1999) uppdelade i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Skillnaderna mellan dessa två genus var dock inte så stora och många forskargrupper har inte accepterat denna uppdelning. Därför har genus Clamydophila återförts (2015) till genus Chlamydia. Se referenserna nedan.
Bestämmelser: Sjukdomen på nötkreatur och får är anmälningspliktig (till Jordbruksverket) i Sverige.
Kommentar:Obligat intracellulär. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140, 177
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet