VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila psittaci
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från papegoja.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia psittaci
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: 6BC = ATCC VR-125.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. psittaci är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia: Kan odlas i cellkulturer.
Reservoir: Fåglar. C. psittaci förekommer allmänt hos vilda fåglar och över 100 olika arter har rapporterats kunna sprida smittan vidare.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
FåglarOrnithosSmittade fåglar kan vara symptomfria, men också visa symptom såsom andningsbesvär, diarré, inappetens och/eller snuva
MänniskaPsittakos (Papegojsjuka)Atypisk svårartad lunginflammation med influensaliknande symptom. Dödsfall har rapporterats
Virulensfaktorer: Man känner inte till vilka virulensfaktorer, som är viktiga hos C. psittaci.
Diagnostik:PCR
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002549 6BCT 1 171 660 1c + 1c 
Minst 18 stammar har sekvenserats och 0-1 plasmid har hittats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB001778 6BCT 1 507 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Bestämmelser: I Sverige Papegojsjuka är anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Kommentar:Man tror att flera personer har smittats av papegojsjuka i samband med rengöring av fågelbord. Det är därför mycket viktig att alltid rengöra fågelbord utomhus och att iaktaga största möjliga försiktighet i samband med rengöring för att undvika aerosolbildning.

Elementarkroppar från C. psittaci har rapporterats kunna överleva i miljöer utanför värdorganismen i flera månader.

Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.

Referens(er): Nr 68, 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2021-08-10

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet