VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla odlingsmedia

Kromagar

Kromagar

Figuren visar Krom-agarplattor med cefotaxime där inga bakterier har odlats på platta A. På platta B har Escherichia coli (till vänster) och Enterococcus spp. (till höger) odlats. Plattorna C och D är prov från faeces från kalv där det finns en blandflora med. Notera färgskillnader, E. coli växer med mörkrosa färg och Enterococcus sp. är turkosa. Växten av bakterier på dessa plattor visar att de är ESBL producerande och alltså resistenta mot carbapanemer eftersom cefatoxim har tillsats i agarn. Bilderna är tagna med ljus underifrån - Klicka på bilden för att förstora den.

Bild: Ingrid Hansson (SLU), Lise-Lotte Fernström (SLU) & Karl-Erik Johansson (SLU).

Användning:

Kromogena substrat av olika fabrikat underlättar odlingen och identifiering av bakterier då specifika bakterier växer med olika distinkta kolonifärger. Det finns olika varianter av kromagar som kan användas för odling och eventuellt differentiering av t ex :

 • bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion (se tabell nedan)
 • termotoleranta Campylobacter spp.
 • Salmonella serovarer
 • Clostridium perfringens
 • Clostridioides difficile
 • Grupp A streptokocker
 • Grupp B streptokocker
 • antibiotikaresistenta bakterier, t ex ESBL producerande (se figur), VRE och MRSA/MRSP (då krävs tillsats av resp antibiotikum i agarn)

Mediet innehåller:

 • agar (gelébildande substans)
 • pepton
 • jästextrakt
 • kromogen blandning (sammansättningen varierar med syfte och tillverkare)

Mediets slutliga pH brukar vara 7,0.

Övriga kommentarer:

Bakteriekolonierna har olika utseende på agarn, nedan finns några exempel

Bacterial genus or speciesBakterie genus eller species Appearance of coloniesKoloniutseende
Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, SerratiaCitrobacter, Enterobacter, Klebsiella, SerratiaCitrobacter, Enterobacter, Klebsiella, SerratiaCitrobacter, Enterobacter, Klebsiella, SerratiaCitrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia metallic blue (+/- reddish halo)blå metallisk med eller utan rödaktig halo
E. coliE. coli dark pink to reddishmörk rosa till röd
EnterocococcusEnterococcus turquoise blueturkos

Morganella, Proteus, ProvidenciaMorganella, Proteus, Providencia

brown halobrun halo
PseudomonasPsudomonas translucent (+/- natural pigmentation cream to green)genomskinlig, krämig grönaktig
S. aureusS. aureus golden, small opaqueguldaktig, lätt genomskinlig

 

 

Uppdaterad: 2019-10-24.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet