VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Kapsel

Inledning

Många bakterier har en s.k. kapsel, som oftast består av polysackarider och ibland även av andra substanser. Kapseln utgör en struktur utanför bakteriernas cellhölje och man kan också säga att kapseln är det yttre höljet av bakterien. Kapseln är ett väldefinierat lager, som kan utgöra en virulensfaktor hos både grampositiva och gramnegativa bakterier. Om den amorfa och viskösa  sekretionen, som utgör kapseln, diffunderar ut i omgivningen och återstår som att löst odefinierat lager utan tydlig yttre gräns, brukar men istället tala om ett slemlager. Kapsel och slemlager brukar sammanfattningsvis kallas för glykokalyx. En biofilm bildas när många bakterier innesluts i ett gemensamt slemlager.

Sammansättning

En bakteries polysackaridkapsel kan bestå av väldigt många olika linjära polysackarider. Dessa polysackarider är uppbyggda av repeterande subenheter, som består av en till sex monosackarider. Diversiteten är enorm och man har visat att bara Escherichia coli kan producera ca 200 olika typer av polysackarider. Kapseln kan också bestå av peptidoglykan (som cellväggen), poly-muraminsyra (en av cellväggens komponenter), glykoproteiner och poly-D-glutaminsyra som hos Bacillus anthracis. För att kunna se kapseln i ett mikroskop, kan man använda en speciell kapselfärgningsmetod med metylenblått och detta har ytnyttjats för B. anthracis (se bakteriesidan).

Funktion

Kapseln betraktas som en patogenicitetsfaktor, eftersom den kan öka bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. Kapseln skyddar bakterien från fagocytos av  makrofager. Kapseln innehåller vatten och skyddar därför bakterier mot uttorkning. Kapseln ökar bakteriers förmåga att binda till ytor och till varandra. När bakterier bildar en biofilm, är de mindra känsliga för antibiotika och vissa andra bakteriostatiska ämnen. Kapseln kan också skydda bakterier mot angrepp av vissa bakteriofager.

Uppdaterad: 2020-04-09.


Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet