Visa alla termer

Siderofor

Inledning

Ordet siderofor kommer från grekiskan och betyder järnbärare. Sideroforer är lågmolekylära, substanser, som har mycket hög affinitet för järn (Fe3+) och de binder järn genom s.k. kelatbindning. Järn är essentiellt för nästan alla livsformer, därför att det är en nödvändig komponent i andningskedjan och vid DNA-syntes. Många bakterier kan utsöndra sideroforer, som gör att de kan ta upp järn även i en omgivning där koncentration av fritt järn är mycket låg. Sedan kan järnet tas upp av bakterien eftersom den har receptorer för sideroforer på cellytan. Hos däggdjur är järn hårt bundet till olika proteiner (t.ex. ferritin, laktoferrin, hemoglobin och transferrin) och därför behöver patogena bakterier binda upp järn i form av lösliga komplex med sideroforer. Sideroforer betraktas som virulensfaktorer och år 2015 hade ca 300 olika sideroforer från olika bakterier beskrivits.

Exempel på sideroforer

Bakterie Siderofor
Bacillus anthracis Bacillibaktin
Bacillus subtilis Bacillibaktin
Burkholderia pseudomallei Malleobaktin
Escherichia coli och några andra enterobakterier ... Enterobaktin
... t.ex. Salmonella spp. Enterobaktin
Några arter inom släktet Mycobacterium (t.ex. M. tuberculosis) Mykobaktin
Pseudomonas aeruginosa Pyokelin och pyoverdin
Yersinia enterocolitica Yersiniabaktin
Y. pestis Yersiniabaktin
Y. pseudotuberculosis Yersiniabaktin

Se även individuella bakteriesidor för fler exempel.

Uppdaterad: 2017-11-10.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet