VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Gallibacterium anatis
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: hönsbakterie.
Artepitet: från en anka.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Pasteurella anatis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Gallibacterium
Typstam: F 149 = ATCC 43329 = CCUG 15563 = CCUG 26456 = NCTC 11413.
Makromorfologi (lukt): Biovar haemolytica ger hemolys på blodagar, men ej biovar anatis.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v-?+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--+?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)-v-?
Övriga kolhydrater: Glukos (gas) -, mannos +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Septikemi hos fjäderfä.
Värddjur:
Sjukdomsbild: Patologiska förändringar i olika organ, vanligen salpingit och oophorit
Virulensfaktorer: G. anatis har ett stort RTX-liknande toxin (GtxA), som inducerar en stark leukotoxisk effekt på aviära makrofager. Bakterien har dessutom kapsel och fimbrier.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF228001 F 149T 1 471  

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter finns beskrivna inom genus Gallibacterium, som är relativt nära besläktad med medlemmar av genus Avibacterium.
Kommentar:Finns två biovar: anatis och haemolytica.
Uppdaterad:2019-05-21

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet