VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus equi subsp. ruminatorum
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn).
Artepitet: från häst.
Underartepitet: från idisslare.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: Mt 167 = CCUG 47520
Makromorfologi (lukt): Bildar små (0,5-1 mm i diameter) mukoida kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Kolonierna ger (klar) β-hemolys på (får)blod-agar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker, som bildar kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Hippurat +, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
+
maltose
?
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
?
trehalose
-
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
-
starch
?
Övriga kolhydrater: Amygdalin ?, ribos +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Mastit
Värddjur: Får, get
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ605748 CECT 5772T 1410  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. equi består av tre underarter, som är besläktade med S. devriesei.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp C streptokocker.
Referens(er): Nr 107
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet