VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi

Aktuellt

Nya namn på taxa inom klassificeringskategorin fylum

Under oktober 2021 publicerades en artikel av A. Oren och G.M. Garrity, där man föreslår nya namn för ett antal taxa inom klassi­fi­ce­rings­kate­gorin fylum. Detta har resulterat i många diskus­sioner i sociala media om det verk­ligen var nöd­vändigt att göra des­sa änd­ringar, som har skapat förvirring bland mik­ro­biologer och andra yrkes­utövare, som kom­mer i kontakt med bakteriologi.

Publicerad 2022-09-28. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet